PediatrikCirkeln för sjuksköterskor

Pediatrikcirkeln för Sjuksköterskor

 

Pediatrikcirkeln flyttar nu steg för steg in till sajten medster.se

Besök oss där för aktuell information.

Alla anmälningar etc via denna sida fungerar dock fortfarande.

 

Vill du anmäla dig till Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor men är för otålig för att läsa hela sidan?

Kursen startar alla dagar året runt. Kursen ger medicinsk fördjupning inom det barnmedicinska fältet. Från barnets normala utveckling till genomgång av akuttillstånd, psykiatri, tonårsmedicin och vidare till samtliga organsystem och dess sjukdomar. Vi följer läroboken "Illustrated texbook of peadiatrics" under 1 år. Kursen är anpassad för att passa sjuksköterskor med barnintresse. Den är inriktad på medicinsk fördjupning, ej omvårdnad. Efter att ha läst veckans kapitel och tittat på den svenska översiktsföreläsningen får du varje vecka svara på instuderingsfrågor. Frågorna är på svenska med hänvisning till svenska riktlinjer och pm. Beroende på studievana behöver du sätta av cirka 1-3h/vecka i 40 veckor.

Klicka för exempelfrågor.

 

Redaktörer:

Mia Axén, specialistsjuksköterska barn.

Marlene Bruér, specialistsjuksköterska barn

John Terlinder, Barnläkare, fd överläkare, fd studierektor

 

Pris: 6990 SEK + moms

Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården - LIPUS

Lipus har granskat och godkänt denna konceptkurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180115)

VAD LÄR JAG MIG?

Vid kursens slut kommer du ha tillägnat dig fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet.

Du kommer få träna dig att tänka differentialdiagnostiskt och tänka framåt vilken behandling som borde etableras och värdera rimligheten i olika behandlingsalternativ.

Du kommer vid kursens slut ha ökat din förmåga att förstå varför utredningar görs och varför man väljer olika behandlingar. På så sätt kommer du bli en starkare teammedlem och kunna bidra ytterligare till teamets medicinska kvalitet.

 

Kursen innehåller bland annat:

 

Barnets normala utveckling

Anamnestagning och undersökning

Vård av barn och unga

Barnmisshandel

Akuta tillstånd

Kardiologi

Nefrologi

Gastroenterologi

Hematologi

Onkologi

Infektionssjukdomar

Andningsorganens sjukdomar

Leversjukdomar

Hudsjukdomar

Diabetes och endokrinologi

Immunologi

Rörelseapparatens sjukdomar

Neurologi inkl. epilepsi

Utvecklingsproblem och neuropsykiatri

Barnpsykiatri (depression, tics, självskadebeteende, anorexi)

Neonatologi

Förgiftningar

Genetik

Perinatalmedicin

Allergi

Nutrition inklusive fetma/övervikt hos barn

Metabola sjukdomar

Tillväxt och pubertet

 

 

FÖR VEM?

Pediatrikcirkeln finns för dig som är sjuksköterska med intresse för barnmedicin. Den riktar sig till skolsköterskor, BVC-sköterskor, slutenvårdssköterskor, akutsjuksköterskor. Oavsett om du är nyanställd på en barnklinik eller har arbetat länge kommer du att ha stor nytta av det du lär dig. Du behöver inte ha gått barnvidareutbildningen för att gå kursen. Den är öppen för alla sjuksköterskor. Men du som har gått barnvidareutbildningen kommer uppleva att Pediatrikcirkeln är ett bra sätt att ta sig vidare ytterligare inom barnmedicin. Kursen är anpassad för att kunna göras med ett par timmars insats per vecka under 40 veckor. Därmed passar den ypperligt att göra under pågående ordinarie arbete. Efter kontakt med din chef bör du kunna göra den under arbetstid. Då du kan sätta dig med kursen var som helst, när som helst, bara du har en mobiltelefon eller dator, så går det även att delta i delar av kursen när du får en lucka på jobbet. Genom att erbjuda en struktur för läsningen och frågor som måste besvaras vissa veckor får du god hjälp att komma i mål efter ett år.

 

HUR GÅR DET TILL

1. Varje vecka läser du angivet kapitel i boken.

2. Titta på eventuella länkade föreläsningar.

3. Gör instuderingsfrågorna tillhörande aktuell vecka. Får du 75% rätt eller mer får du godkänt.

4. Läs länkar och information som kommer med facit på instuderingsfrågorna.

5. Diskutera och ställ frågor i diskussionsforumet som modereras av barnsjuksköterskorna Marlene Bruer och Mia Axén samt barnläkaren John Terlinder.

6. När ett år har gått tittar vi om du har klarat 75% av frågorna. Har du det är du godkänd och får ett intyg per mejl.

NÄR STARTAR PEDIATRIKCIRKELN?

Du kan anmäla dig och börja delta i Pediatrikcirkeln när som helst, året runt. Anmäler du dig mitt i terminen hoppar du bara in och börjar med aktuellt kapitel och fortsätter tills du har gått igenom hela boken.

 

HUR LÅNG TID TAR DET?

Boeroende på studievana, räkna med att du behöver sätta av cirka 1-3 timmar/vecka i 40 veckor för att läsa och svara på frågorna. Vi har två lovveckor per termin samt ett längre jul och sommarlov. Lovveckorna öppnar samtliga moduler, så att du har möjlighet att läsa ikapp.

 

OM BOKEN

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Den är skriven på lättläst engelska. Online-version har bra sökfunktion och här kan man vid beho få hjälp av Google att översätta texten till svenska.

 

OM DISKUSSIONSGRUPPEN

En viktig del är diskussionsgruppen, öppen för alla sjuksköterskor i Pediatrikcirkeln. Den modereras av specialistsjuksköterskorna Mia Axén och Marlene Bruer samt Barnläkaren John Terlinder. Där kan man diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor. När du har anmält dig till pediatrikcirkeln lägger vi till dig i aktuell diskussionsgrupp.

 

VILL DU VETA MER

Tveka inte att kontakta pediatrikcirkeln@gmail.com om du vill veta mer. Vill du prata med någon? Ring redaktören, John Terlinder 0736-496302.

Kadi AB. Copyright @ All Rights Reserved. Vår personuppgiftspolicy