PediatrikCirkeln för specialister och bakjourer

Pediatrikcirkeln för specialistläkare, bakjourer och blivande bakjourer

 

Pediatrikcirkeln flyttar nu steg för steg in till sajten medster.se

Besök oss där för aktuell information.

Alla anmälningar etc via denna sida fungerar dock fortfarande.

 

Vill du anmäla dig men är för otålig för att läsa hela sidan?

Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården - LIPUS

Lipus har granskat och godkänt denna konceptkurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180115)

VAD ÄR PEDIATRIKCIRKELN FÖR BAKJOURER OCH SPECIALISTER?

Kursen startar alla dagar året runt. Pediatrikcirkeln är en ettårig online-kurs. Som grund följer vi vecka för vecka en pediatrikbok som ger en snabb översikt över samtliga områden inom pediatriken. Tillsammans med instuderingsfrågorna, insprängda föreläsningar, artikelsamling, Nelson textbook of Pediatrics som referens samt veckovisa bakjoursfall med tillhörande diskussion kommer du bredda din medicinska kunskap och träna din bakjoursförmåga.

Klicka för exempel på bakjoursfall.

 

FÖR VEM?

Pediatrikcirkeln för bakjourer är till både för dig som är bakjour sedan flera år och dig som är på väg att bli bakjour. Målsättningen är att stärka den kompetens du behöver för att självständigt fungera som bakjour på ett akutsjukhus med slutenvård för barn och ungdomar under 48 timmar. Därtill syftar kursen till att bygga på och repetera den kompetens du behöver för att ronda och handlägga fall även utanför din subspecialitet.

 

INTERAKTIVT UPPLÄGG

Kursen bygger till stor del på deltagarnas egna bakjoursfall. Du kommer som kursdeltagare delta i en mindre grupp om 20 personer som online följer varandra under året. Varje vecka kommer två fall från gruppen eller redaktionen presenteras i frågesystemet, via ett steg för steg system. Ett av fallen kommer relatera till den veckans tema och det andra fallet kan röra vad som helst. Syftet är att på så sätt träna bakjoursrollen och bedömningsförmågan; i verkligheten följer inga patienter några teman. Vid kursens slut kommer du ha gått igenom cirka 80 bakjoursfall samt instuderingsfrågor relaterat till samtliga kapitel i Lissauer. Fyra gånger under kursens gång är det du som är ansvarig för att förbereda ett fall för övriga deltagare som du skickar in för bearbetning och medicinsk granskning av redaktionen.

 

VAD LÄR JAG MIG

Kursen innefattar bland annat:

 

Bakjoursrollen

Bakjourssamtalet

Juridik som bakjour

Etik som bakjour

Att bedöma primärjourens och sin egen kompetens som bakjour

 

Barnets normala utveckling

Anamnestagning och undersökning

Akuta tillstånd

Utvecklingsproblem och neuropsykiatri

Barnpsykiatri (depression, tics, självskadebeteende, anorexi etc)

Neonatologi

Förgiftningar

Samtliga organsystems sjukdomar (kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, hematologi etc)

Genetik

Perinatalmedicin

Allergi

Nutrition inklusive fetma/övervikt hos barn

Metabola sjukdomar

Tillväxt och pubertet

 

LITTERATUR

1. Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan

2. Nelson textbook of pediatrics, 20e upplagan, som referens

3. Artikelsamling med drygt 100 reviewartiklar

4. Hänvisning till svenska riktlinjer och pm i samband med de flesta instuderingsfrågorna.

 

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Boken siktar mot tidig ST-nivå men är bra läsning för alla som vill befästa sin allmänpediatriska kunskapsbas och är perfekt för den överläkare som vill fräscha upp sina kunskaper inom fält utanför sitt specialområde. Den är skriven på lättläst engelska.

 

Som referensverk använder vi Nelson textbook of pediatrics. Redaktionen kan varmt rekommendera den digitala versionen som följer med alla fysiska exemplar - här finns en app med kompletta Nelson till din smartphone som är mycket funktionell och sökbar.

 

Kursen innehåller hänvisningar till svenska riktlinjer, artiklar och förklarande text. För bakjoursfallen behöver du använda den breda samling av reviewartiklar som använts vid tidigare bakjourskurser (länk kommer med kursinlogg). De flesta veckor finns länkade korta föreläsningar upplagda.

 

HUR GÅR DET TILL?

Varje vecka behöver du sätta av 2-3 timmar för att genomföra följande moment. Du kan göra det när du vill under en treveckorsperiod och behöver inte passa någon speciell tid.

1. Läs angivet kapitel i Lissauer, titta på veckans ev föreläsning, läs angivna artiklar i artikelsamlingen.

2. Svara på de interaktiva instuderingsfrågorna.

3. Svara på veckans två bakjoursfall från andra gruppdeltagare

4. Kommentera och delta i en modererad chatt

VAD KRÄVS AV DELTAGAREN?

Beroende av studievana behöver du sätta av cirka 2 - 3 h/vecka i 40 veckor. Hela kursen löper över 1 år med en lovvecka per termin samt ett längre jul- och sommarlov. För godkänt deltagande krävs att du deltar i kursens samtliga moment och får minst 75% rätt på instuderingsfrågorna. Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna är en viktig del av inlärningen och det är därför obligatoriskt att delta i kursens diskussionsforum. En vecka under kursens gång kommer du bli ombedd att vara "gästmoderator" i diskussionsformet när ditt subspecialistområde avhandlas. Du har möjlighet att skjuta på kursmomenten vid maximalt fyra tillfällen och istället genomföra dessa under något av årets kursuppehåll. Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg via mail.

 

NÄR STARTAR PEDIATRIKCIRKELN FÖR BAKJOURER OCH SPECIALISTER?

Du kan anmäla dig och börja delta i Pediatrikcirkeln när som helst, året runt. Kursen är igång nu. Du hoppar bara in och börjar med aktuellt kapitel och fortsätter tills du har gått igenom hela boken/samtliga avsnitt.

 

VILL DU VETA MER?

Tveka inte att kontakta info@pediatrikcirkeln.se om du vill veta mer.

Vill du prata med någon? Ring redaktören, John Terlinder 0736-496302.

 

REDAKTÖRER:

John Terlinder. Barnläkare, fd överläkare barnmedicin/barnkardiologi, fd studierektor, fd ansvarig Sydöstras bakjoursutbildning Pediatrik.

 

Gästredaktörer/moderatorer:

Jonas Ludvigsson. Professor, Barnläkare, Region Örebro/Karolinska Institutet. Akutkapitlet.

 

Olof Hertting. Barnläkare, PhD, BÖL, Barninfektion ALB Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Infektionskapitlet.

 

Annika Reims. Barnläkare, MD, PhD, Västra Götalands Regionen. Metabolkapitlet.

 

Ida Jeremiasen. Barnkardiolog, Doktorand, Region Skåne, Lund. Kardiologikapitlet.

 

Mikael Behrendtz. Barnonkolog, Region Östergötland. Onkologkapitlet

 

Simon Rundqvist. Barnläkare, Region Jönköping, Överläkare/barnnefrologi, Ordförande i nationella programområde Barn och ungdomars hälsa. Nefrologikapitlet.

 

Per Odelberg-Johnson, Öl, Neonatolog, Region Östergötland. Neonatalkapitlet.

 

Johanna Lindqvist, Öl, Neonatolog, Umeå, Västerbottens Läns Landsting. Neonatalkapitlet.

 

Beroende på specialitet hos gruppdeltagarna kommer tidvis någon av gruppens deltagare vara moderatorer för övriga kapitel tillsammans med John Terlinder.

 

PRIS

9990 SEK + moms

 

 

SAGT OM KURSEN:

"Som allmänpediatrisk bakjour har man alltid en oro för det där som man inte vet att man inte vet. Vi fortbildar oss på olika sätt men det är inte lätt att täcka in den snabba utvecklingen i alla delområden inom pediatriken. Barnläkarveckan är till stor del ST-inriktad. Har nu börjat "Pediatrikcirkeln för Bakjourer, specialister och blivande bakjourer” en LIPUScertifierad kurs helt på distans där jag under 40 veckor på ett år läser in olika områden, tränar på att hantera fiktiva fall, kan diskutera med andra kursdeltagare i slutet nätforum. Friheten att lägga några timmar när som helst under veckan på kursen och att slippa resa till möten är viktig. Samtidigt har jag en väl behövlig konstant press att före deadline ta mig igenom aktuellt avsnitt. Diskussionerna och möjligheten att se hur andra svarat på olika situationer är värdefullt och utvecklande."

Åke Stenberg, Deltagare PC för bakjourer och specialister, Överläkare, Bakjour, fd VCh

Kadi AB. Copyright @ All Rights Reserved. Vår personuppgiftspolicy