PediatrikCirkeln för Allmänmedicin

Pediatrikcirkeln för Distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin

 

Pediatrikcirkeln flyttar nu steg för steg in till sajten medster.se

Besök oss där för aktuell information.

Alla anmälningar etc via denna sida fungerar dock fortfarande.

 

Vill du anmäla dig till Pediatrikcirkeln för Allmänmedicin men är för otålig för att läsa hela sidan?

Kursen ger en bred genomgång av det pediatriska fältet och uppfyller SOSFS 2015:8 Allmänmedicin Delmål C6. Vid kursens slut kommer du ha tillägnat dig fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet och på så sätt bättre kunna utreda och behandla barn du träffar på din vårdcentral.

 

En modul avhandlar svenska BHV och bygger på Rikshandboken-BHV, inklusive dialogföreläsning med BVC-sköterska, dialogföreläsning med logoped, liksom avsnitt om psykologens och dietistens roll på BVC. Vi har avsnitt om barnets tillväxt, vaccinationer, socialtjänst och vanvård; kursen är därmed ett alternativ/komplement till de BVC-kurser som ges live. (Kursen täcker dock bredare och djupare områden än en traditionell BHV-kurs, i vår kurs är fokus på hur du handlägger alla de barn du träffar på din mottagning).

 

Varje vecka läser du angivna kapitel och tittar på de svenska föreläsningarna samt gör de tillhörande pedagogiska instuderingsfrågorn som är anpassade för allmänmedicin. Beroende på studievana behöver du sätta av cirka 2-3h/vecka i 10 veckor. Kursen passar därmed utmärkt att göra under sin randning i barnmedicin.

Klicka för exempelfrågor.

 

Redaktörer: Martin Lägervik, Distriktsläkare & John Terlinder, Barnläkare, fd Öl, fd Studierektor

 

Pris: 4990 SEK + moms

Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården - LIPUS

Lipus har granskat och godkänt denna konceptkurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180115)

VAD LÄR JAG MIG?

Vid kursens slut kommer du ha tillägnat dig fördjupad kunskap inom hela det barnmedicinska fältet och på så sätt bättre kunna utreda och behandla barn du träffar på din vårdcentral. Kursen innefattar bland annat:

 

Barnets normala utveckling

Anamnestagning och undersökning

BVC-Modul som baseras på Rikshandboken. På svenska om svenska förhållanden. Vi varvar fall, inläsning av Rikshandboken, föreläsningar och instuderingsfrågor. Bakgrunden till BB-undersökning, BVC undersökning i olika åldrar. Nutrition. Talutveckling/bedömning.

Vaccinationer

Barnet i samhället - kontakt med socialtjänst

Barnmisshandel

Akuta tillstånd

Förgiftningar

Psykiatri

Onkologi

Tonårsmedicin

Kardiologi

Nefrologi

Gastroenterologi

Hematologi

Onkologi

Infektionssjukdomar

Andningsorganens sjukdomar

Leversjukdomar

Hudsjukdomar

Diabetes och endokrinologi

Immunologi

Rörelseapparatens sjukdomar

Neurologi inkl. epilepsi

Utvecklingsproblem och neuropsykiatri

Barnpsykiatri (depression, tics, självskadebeteende, anorexi)

Allergi

Nutrition

Tillväxt och pubertet

 

FÖR VEM?

Pediatrikcirkeln finns för dig som allmänläkare eller ST-läkare i allmänmedicin och är anpassad för att kunna göras med ett par timmars insats per vecka under 10 veckor. Därmed passar den ypperligt att göra under sin randning i pediatrik. Pediatrikcirkeln kan hjälpa dig att hålla farten uppe genom att erbjuda en struktur för läsningen och frågor som måste besvaras vissa veckor.

 

HUR GÅR DET TILL

1. Varje vecka läser du angivna kapitel.

2. Titta på veckans länkade föreläsningar.

3. Gör instuderingsfrågorna tillhörande aktuell vecka. Får du 75% rätt eller mer får du godkänt.

4. Läs länkar och information som kommer med facit på instuderingsfrågorna.

5. Diskutera och ställ frågor i diskussionsforumet som modereras av barnläkaren John Terlinder

6. När 12 veckor har gått tittar vi om du har klarat 75% av frågorna. Har du det är du godkänd och får ett intyg per mejl.

NÄR STARTAR PEDIATRIKCIRKELN?

Du kan anmäla dig och börja delta i Pediatrikcirkeln när som helst, året runt. Anmäler du dig mitt i terminen hoppar du bara in och börjar med aktuellt kapitel och fortsätter tills du har gått igenom hela boken.

 

HUR LÅNG TID TAR DET?

Beroende på studievana, räkna med att du behöver sätta av cirka 2-3 timmar/vecka i 10 veckor för att läsa och svara på frågorna. Du får två extra uppsamlingsveckor på slutet. Om du mot förmodan inte hinner klart på 12 veckor, mejla oss så öppnar vi de kapitel du saknar för komplettering.

 

VILKA ÄR REDAKTÖRERNA?

John Terlinder, Barnläkare, Överläkare pediatrik.

Martin Lägervik, Distriktsläkare, Studierektor allmänmedicin.

 

OM BOKEN

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Boken siktar mot tidig ST-nivå men är bra läsning för alla som vill befästa sin allmänpediatriska kunskapsbas och är perfekt för den överläkare som vill fräscha upp sina kunskaper inom fält utan för sitt specialområde. Den är skriven på lättläst engelska. Online-version har bra sökfunktion och här kan man vid behov få hjälp av Google att översätta texten till svenska.

 

OM RIKSHANDBOKEN

Under kursens gång återkommer vi i de olika avsnitten till Rikshandboken-bhv.se. Rikshandbok i barnhälsovård (RHB) är en webbaserad hand- och metodbok för barnhälsovården där man finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

 

OM DISKUSSIONSGRUPPEN

En viktig del är diskussionsgruppen som enbart är öppen för ST-allmänmedicin/distriktsläkare som går kursen. Den modereras av Distriktsläkare Martin Lägervik och Barnläkaren John Terlinder. Där kan man diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor. När du har anmält dig till pediatrikcirkeln lägger vi till dig i aktuell diskussionsgrupp.

 

VILL DU VETA MER

Tveka inte att kontakta pediatrikcirkeln@gmail.com om du vill veta mer. Vill du prata med någon? Ring redaktören, John Terlinder 0736-496302

Kadi AB. Copyright @ All Rights Reserved. Vår personuppgiftspolicy