Kurser

Vilket kursspår passar dig?

Samtliga kurser startar alla dagar året runt

Pediatrikcirkeln för ST-läkare i pediatrik

 

 

Vi följer läroboken "Illustrated texbook of peadiatrics" under i 40 veckor.

Beroende av studievana behöver du sätta av cirka 1-2h/vecka.

Varje vecka får du online svara på instuderingsfrågor. Frågorna är på svenska med hänvisning till svenska riktlinjer och pm.

Genom att delta i det moderatorledda diskussionforumet fördjupar du dina kunskaper ytterligare.

 

Redaktörer: Karin Lundberg, Barnläkare & John Terlinder, Öl, Barnläkare

 

Pris: 6990 SEK + moms. (Rabatt för BLU medlem)

Pediatrikcirkeln för Distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin

 

Vi följer läroboken "Illustrated texbook of peadiatrics" under 10 veckor.

Uppfyller SOSFS 2015:8 Allmänmedicin Delmål C6.

Varje kapitel är kopplat till instuderingsfrågor online anpassade för allmänmedicin.

Beroende på studievana behöver du sätta av cirka 2-3h/vecka i 10 veckor.

Kursen passar därmed utmärkt att göra under sin randning i barnmedicin.

 

Redaktörer: Martin Lägervik, Distriksläkare & John Terlinder, Öl, Barnläkare

 

Pris: 4990 SEK + moms

 

Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor

 

Vi följer läroboken "Illustrated texbook of peadiatrics" under 40 veckor.

Anpassad för att passa sjuksköterskor med barnintresse.

Varje vecka får du online svara på instuderingsfrågor. Frågorna är på svenska med hänvisning till svenska riktlinjer och pm.

Beroende på studievana behöver du sätta av cirka 1-3h/vecka i 40 veckor.

 

Redaktörer: Mia Axén, specialistsjuksköterska barn. Marlene Bruér, specialistsjuksköterska barn, John Terlinder, Öl, Barnläkare.

 

Pris: 6990 SEK + moms

Pediatrikcirkeln för specialister, bakjourer och blivande bakjourer i pediatrik.

Vi följer läroboken "Illustrated texbook of peadiatrics" som ger en snabb översikt över olika medicinska områden.

Vi använder Nelson som uppslagsverk samt den artikelsamling som använts vid Sydöstras och VGRs bakjourskurser.

Beroende av studievana behöver du sätta av cirka 2 - 3 h/vecka i 40 veckor. Hela kurser löper över 1 år.

Varje vecka får du online göra instuderingsfrågor på svenska med hänvisning till svenska riktlinjer och pm gällande aktuellt kapitel i Lissauer.

Därtill kommer varje vecka bakjoursinriktade frågor.

Genom att delta i det moderatorledda diskussionforumet fördjupar du dina kunskaper ytterligare.

Fyra gånger under kursens gång får du förbereda och presentera egna fall i diskussionsforumet.

 

Redaktörer:

John Terlinder. Öl, Barnläkare, fd studierektor, fd ansvarig Sydöstras bakjoursutbildning Pediatrik.

Gästredaktörer/moderatorer:

Jonas Ludvigsson. Professor, Barnläkare, Region Örebro/Karolinska Institutet. Akutkapitlet.

Olof Hertting. Barnläkare, PhD, BÖL, Barninfektion ALB Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Infektionskapitlet.

Annika Reims. Barnläkare, MD, PhD, Västra Götalands Regionen. Metabolkapitlet

Ida Jeremiasen. Barnkardiolog, Doktorand, Region Skåne, Lund. Kardiologikapitlet.

Mikael Behrendtz. Barnonkolog, Region Östergötland. Onkologkapitlet

Simon Rundqvist. Barnläkare, Region Jönköping, Överläkare/barnnefrologi, Ordförande i nationella programområde Barn och ungdomars hälsa. Nefrologikapitlet.

Per Odelberg-Johnson, Öl, Neonatolog, Region Östergötland. Neonatalkapitlet.

Johanna Lindqvist, Öl, Neonatolog, Umeå, Västerbottens Läns Landsting. Neonatalkapitlet.

 

Pris: 9990 SEK + moms

Kadi AB. Copyright @ All Rights Reserved. Vår personuppgiftspolicy