PediatrikCirkeln för ST-pediatrik

Pediatrikcirkeln för ST-läkare i pediatrik

 

Pediatrikcirkeln flyttar nu steg för steg in till sajten medster.se

Besök oss där för aktuell information.

Alla anmälningar etc via denna sida fungerar dock fortfarande.

 

Vill du anmäla dig till Pediatrikcirkeln för ST-läkare i pediatrik men är för otålig för att läsa hela sidan?

Kursen startar alla dagar året runt. Vi följer läroboken "Illustrated texbook of peadiatrics" under i 40 veckor.

Beroende av studievana behöver du sätta av cirka 1-2h/vecka.

Varje vecka får du online svara på instuderingsfrågor. Frågorna är på svenska med hänvisning till svenska riktlinjer och pm. Genom att delta i det moderatorledda diskussionforumet fördjupar du dina kunskaper ytterligare.

Klicka för exempelfrågor.

 

Redaktörer: Karin Lundberg, Barnläkare & John Terlinder, Öl, Barnläkare

 

Pris: 6990 SEK + moms.

(för BLU medlem 900 SEK + moms)

Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården - LIPUS

Lipus har granskat och godkänt denna konceptkurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180115)

VAD ÄR MENINGEN MED PEDIATRIKCIRKELN FÖR ST-LÄKARE I PEDIATRIK?

Pediatrikcirkeln finns för dig som vill få ordning på inläsningen av teorin inom barn- och ungdomsmedicin. De flesta har nog gjort mer eller mindre ambitiösa försök att läsa regelbundet. Efter ett tag brukar livets andra göromål komma emellan och då är det lätt att skjuta upp arbetet till nästa vecka, nästnästa, eller till aldrig. Pediatrikcirkeln kan hjälpa dig att hålla farten uppe genom att erbjuda en struktur för läsningen och frågor som måste besvaras vissa veckor. Pediatrikcirkeln följer den senaste upplagan av ” Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan”.

 

HUR GÅR DET TILL

1. Varje vecka läser du angivet kapitel i boken. (kapitlerna är fristående, det går utmärkt att börja mitt i terminen).

2. Därefter loggar du in i frågesystemet Classmarker. Här får du instuderingsfrågor på svenska med hänvisningar till svenska riktlinjer, artiklar och förklarande text. Vissa veckor finns länkade korta föreläsningar upplagda. Du svarar på frågorna. Får du 75% rätt eller mer får du godkänt.

3. Sedan loggar du in i diskussionsforumet - är det något du vill diskutera? Kommentera?

4. Efter tre veckor stängs kapitlet. Det betyder att du får hjälp att hålla uppe läsdisciplinen.

5. När ett år har gått tittar vi om du har klarat 75% av frågorna. Har du det är du godkänd och får ett intyg per mejl.

NÄR STARTAR PEDIATRIKCIRKELN?

Du kan anmäla dig och börja delta i Pediatrikcirkeln när som helst, året runt. Anmäler du dig mitt i terminen hoppar du bara in och börjar med aktuellt kapitel och fortsätter tills du har gått igenom hela boken.

 

HUR LÅNG TID TAR DET?

Boeroende på studievana, räkna med att du behöver sätta av cirka 1-2 timmar/vecka i 40 veckor för att läsa och svara på frågorna. Pediatrikcirkeln för ST-läkare i pediatrik löper över ett år. Varje vecka öppnar ett nytt kapitel och varje kapitel är öppet i tre veckor. Det vill säga; vid varje given vecka är cirka tre kapitel öppna, så man kan själv styra när man vill sätta sig med boken och frågorna. Samtidigt hjälper det faktum att varje kapitel är öppnat en begränsad tid dig att hålla uppe en regelbundenhet i läsandet. Vi har en "lovvecka" per termin samt ett längre jul och sommarlov. Under loven öppnas alla kapitlen så att man kan komma ifatt. Varje vecka läser man cirka 15 sidor. Om du mot förmodan inte hinner klart på ett år, mejla oss så öppnar vi de kapitel du saknar för komplettering.

 

DET PASSAR INTE MIG ATT LÄSA AKTUELLT KAPITEL NU, KAN JAG LÄSA ETT ANNAT?

Om du snart ska ha en placering inom t.ex onkologi kanske du vill läsa onkologkapitlet och göra de frågorna denna vecka istället. Mejla då oss vilka kapitel du vill öppna "extra" inför en viss placering så öppnar vi dem åt dig.

 

VILKA ÄR REDAKTÖRERNA?

John Terlinder, Barnläkare, Överläkare pediatrik. Jönköping

Karin Lundberg, Specialistläkare i pediatrik. Linköping.

 

OM BOKEN

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Boken siktar mot tidig ST-nivå men är bra läsning för alla som vill befästa sin allmänpediatriska kunskapsbas och är perfekt för den överläkare som vill fräscha upp sina kunskaper inom fält utan för sitt specialområde. Den är skriven på lättläst engelska. Online-version har bra sökfunktion och här kan man vid beho få hjälp av Google att översätta texten till svenska.

 

OM DISKUSSIONSGRUPPEN

En viktig del är diskussionsgruppen, öppen för alla deltagare i Pediatrikcirkeln. Den modereras av Barnläkaren John Terlinder. Där kan man diskutera cirkeln, komma med synpunkter eller se vad de andra deltagarna tycker om senaste veckans frågor. När du har anmält dig till pediatrikcirkeln lägger vi till dig i aktuell diskussionsgrupp.

 

FÖR STUDIEREKTORER

Pediatrikcirkeln kan med fördel användas vid de veckovisa ST-utbildningar som många kliniker runt om i landet har. Titta i lässchemat, så ser du vilka veckor dina deltagande ST-läkare läser vilket område. Ibland kanske du som studierektor ordnar en utbildningseftermiddag inom något visst tema där det skulle passa om ST-läkarna lästa in sig på ett annat kapitel än det som är aktuellt i pediatrikcirkeln just den veckan. Mejla redaktörerna i så fall och ange namn på de ST-läkare som berörs, så öppnar vi upp de kapitlen du vill inför de datum du anger. (ex: "Jag vill att onkologikapitlet öppnas upp för ST-läkare Johan Johansson och Elin Elinsson vid barnklinik XX tre veckor innan vår planerade onkologeftermiddag datum xx-xx-xx).

 

VILL DU VETA MER

Tveka inte att kontakta pediatrikcirkeln@gmail.com om du vill veta mer. Vill du prata med någon? Ring redaktörerna, John Terlinder 0736-496302 eller Karin Lundberg, 070-6656933.

Kadi AB. Copyright @ All Rights Reserved. Vår personuppgiftspolicy