Om

Vad vi brinner för

Vi brinner för barnen bästa. Vi brinner för att få bidra till att göra barnen friskare. Vad kan vara roligare, mer givande och viktigare? Vi brinner för framtiden.

 

Vår vision är att all sjukvårdspersonal som arbetar med barn ska ha möjlighet att lära sig mer om barnmedicin.

 

Att lära sig barnmedicin ska vara roligt och lättillgängligt. Vi vill eliminera det hinder för lärande som reseavstånd kan innebära. Vi vill sänka barriärerna och göra kurser tillgängliga även för den som har en pressad vardag.

 

Alla ska våga lära sig mer.

 

 

 

Kontakt

Pediatrikcirkeln drivs som en del av

KADI AB

org nr 556865-0328

 

Adress

Kadi AB/Pediatrikcirkeln

Ängsdalsgatan 6

554 39 Jönköping

 

John Terlinder

+46 736 496 302

 

pediatrikcirkeln@gmail.com

 

 

Om pediatrikcirkeln

Vill du anmäla dig till någon av Pediatrikcirkelns kurser men är för otålig för att läsa hela sidan?

 

HUR FUNGERAR KURSERNA?

 

Varje vecka:

1. Läs angivna kapitel.

2. Titta på länkade föreläsningar.

3. Gör de fallbaserade och pedagogiska instuderingsfrågorna tillhörande aktuell vecka.

4. Läs länkar och information som kommer med facit på instuderingsfrågorna.

5. Diskutera och ställ frågor i diskussionsforumet som modereras av specialister

 

När kurstiden har gått tittar vi om du har klarat 75% av frågorna. Har du det är du godkänd och får ett intyg skickat per mejl.

 

VILKA ÄR REDAKTÖRERNA?

 

John Terlinder

Redaktör för Pediatrikcirkeln för specialister och blivande bakjourer.

Barnläkare,fd överläkare, fd studierektor, fd ansvarig Sydöstrasjukvådsområdets bakjoursutbildning i pediatrik, ägare Kadi AB/Pediatrikcirkeln.

Karin Lundberg

Redaktör för Pediatrikcirkeln för ST-läkare. Specialistläkare i pediatrik.

Martin Lägervik

Redaktör för Pediatrikcirkeln för allmänmedicin. Distriktsläkare, Studierektor allmänmedicin.

Mia Axén

Redaktör för Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor. Specialistsjuksköterska i Pediatrik.

Marlene Bruer

Redaktör för Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor. Specialistsjuksköterska i Pediatrik.

 

Gästredaktörer/moderatorer Bakjourskurs:

 

Jonas Ludvigsson. Professor, Barnläkare, Region Örebro/Karolinska Institutet. Akutkapitlet.

Olof Hertting. Barnläkare, PhD, BÖL, Barninfektion ALB Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Infektionskapitlet.

Ida Jeremiasen. Barnkardiolog, Doktorand, Region Skåne, Lund. Kardiologikapitlet.

Annika Reims. Barnläkare, Öl, PhD, Västra Götalands Regionen. Metabolkapitlet

Mikael Behrendtz. Barnonkolog, Öl, Region Östergötland. Onkologkapitlet

Simon Rundqvist. Barnläkare, Region Jönköping, Överläkare/barnnefrologi, Ordförande i nationella programområde Barn och ungdomars hälsa. Nefrologikapitlet.

Per Odelberg-Johnson, Öl, Neonatolog, Region Östergötland. Neonatalkapitlet.

 

OM BOKEN

Vi utgår från en prisbelönt, brittisk lärobok i pediatrik: Illustrated Textbook of Paediatrics av Lissauer & Carroll, femte upplagan, 550 sidor. Med boken följer en digital version som är väl anpassad för mobiler och surfplattor. Boken siktar mot tidig ST-nivå men är bra läsning för alla som vill befästa sin allmänpediatriska kunskapsbas och är perfekt för den överläkare som vill fräscha upp sina kunskaper inom fält utan för sitt specialområde. Den är skriven på lättläst engelska. Online-version har bra sökfunktion och här kan man vid beho få hjälp att översätta texten till svenska med google.

 

OM FRÅGORNA

Varje vecka kommer du som deltagare läsa ett antal sidor i boken enligt det lässchema som hör till ditt kursspår. (Se meny "Kurser"). Pedagogiska fallbaserade frågor publiceras på sajten Classmarker. Du får inloggningsuppgifter till Classmarker mejlade till dig i samband med anmälan. Som deltagare besvarar du frågorna och får direkt återkoppling. Frågorna och svaren har kvalitetssäkrats genom att de har passerat redaktionen och prövats mot en pilotgrupp samt granskats av överläkare/subspecialister.

 

OM DISKUSSIONSGRUPPERNA

En viktig del av kurserna är diskussionsgrupperna, en separat för varje kursspår. Här kan du vända och vrida på fallen, diskutera högt och lågt samt ställa frågor direkt till subspecialister.

 

VEM DRIVER PEDIATRIKCIRKELN

Pediatrikcirkeln drivs och ägs av Kadi AB sedan 2018. Kadi AB är ett medicinskt utbildningsföretag som ägs av barnläkaren John Terlinder. Organisatoriskt och ekonomiskt är Pediatrikcirkeln och Kadi AB är helt fristående från barnläkarföreningen. Barnläkarföreingen /BLU tar inget ansvar för kursernas innehåll och kurserna ska betraktas som vilka betalkurser som helst.

 

VILL DU VETA MER

Tveka inte att kontakta pediatrikcirkeln@gmail.com om du vill veta mer. Vill du prata med någon? Ring redaktörerna, John Terlinder 0736-496302 eller Karin Lundberg, 070-6656933.

 

 

 

Vår historia

 

Daniel Gedeborg är Pediatrikcirkelns grundare. Den första redaktionen lade ner offantligt mycket energi och entusiasm för att få ihop det. Första varvet av cirkeln startade hösten 2015, löpte under fem terminer och avslutades till jul 2017. Det varvet baserades på fjärde upplagan av boken. Intresset blev stort. Hösten 2017 skrev Läkartidningen en artikel om Pediatrikcirkeln. Idén kommer från början från ÖNH-kliniken i Uppsala, via en annan annan artikel i Läkartidningen.

 

En sorts rolllista för första varvet, där vi vill framföra ett stort tack för allas insatser!

 

Ursprungliga arbetsgruppen

Projektledare och redaktör

Daniel Gedeborg, Kristianstad

 

Redaktör

Lisa Törnudd, Linköping

 

Arbetsgrupp och frågeskrivare

Per Brolin, Karlstad

Henrik Hill, Västerås

Magnus Svensson, Örebro

I början var även Pontus Challis, Sundsvall,

och Maria Henningson, Göteborg, med i arbetsgruppen.

 

Externa frågeskrivare

Anna-Karin Edstedt Bonamy, Stockholm

Jens Böhmer, Göteborg

Antonios Loizos, Stockholm

Erika Lystedt, Falun

Sara Längström, Örebro

Henriette Nickelsen, Stockholm

Linda Nyberg-Pronk, Kristianstad

Bo Selander, Kristianstad

Emma Wallgren, Karlskrona

Anna Walås, Linköping

 

Pilotdeltagare

Irene Devenny, Linköping

Maria Lodefalk, Örebro

Kadi AB. Copyright @ All Rights Reserved. Vår personuppgiftspolicy