Hem

Pediatrikcirkeln flyttar nu steg för steg in till sajten medster.se

Besök oss där för aktuell information.

Alla anmälningar etc via denna sida fungerar dock fortfarande.

 

Smarta onlinekurser i Barnmedicin.

 

Startar Året runt. Alla dagar.

Vi är teamet som brinner för att sprida kunskap om barnmedicin:

 

John Terlinder

Redaktör för Pediatrikcirkeln för specialister och blivande bakjourer.

Barnläkare, fd Överläkare, fd studierektor, fd ansvarig Sydöstrasjukvådsområdets bakjoursutbildning i pediatrik, ägare Kadi AB/Pediatrikcirkeln. Kadi AB är personuppgiftsansvarig.

Karin Lundberg

redaktör för Pediatrikcirkeln för ST-läkare. Specialistläkare i pediatrik

 

Martin Lägervik

redaktör för Pediatrikcirkeln för allmänmedicin. Distriktsläkare, Studierektor allmänmedicin.

 

Mia Axén och Marlene Bruer

redaktörer för Pediatrikcirkeln för sjuksköterskor. Bägge specialistsjuksköterskor i Pediatrik.

 

Gästredaktörer/moderatorer Bakjourskurs:

 

Jonas Ludvigsson. Professor, Barnläkare, Region Örebro/Karolinska Institutet. Akutkapitlet.

 

Olof Hertting. Barnläkare, PhD, BÖL, Barninfektion ALB Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Infektionskapitlet.

 

Ida Jeremiasen. Barnkardiolog, Doktorand, Region Skåne, Lund. Kardiologikapitlet.

 

Annika Reims. Barnläkare, Öl, PhD, Västra Götalands Regionen. Metabolkapitlet

 

Mikael Behrendtz. Barnonkolog, Öl, Region Östergötland. Onkologkapitlet

 

Simon Rundqvist. Barnläkare, Region Jönköping, Överläkare/barnnefrologi, Ordförande i nationella programområde Barn och ungdomars hälsa. Nefrologikapitlet.

 

Per Odelberg-Johnson, Öl, Neonatolog, Region Östergötland. Neonatalkapitlet.

 

Johanna Lindqvist, Öl, Neonatolog, Umeå, Västerbottens Läns Landsting. Neonatalkapitlet.

Vi Följer boken "Illustrated Textbook of Paediatrics, 5th Edition"

Boken är en lättläst lärobok i pediatrik på cirka 550 sidor. Den har belönats med flera priser. Både ST-läkare och erfarna överläkare har intygat att den är mycket matnyttig, relevant och snabbt ger en överblick över ett område. Den är skriven på lättläst engelska. Du får även en online-version med bra sökfunktion och här kan den som önskar få hjälp av Google att översätta texten till svenska.

Rabatt för medlemmar i BLU(Barnläkare Under Utbildning, en del av BLF)

Pediatrikcirkeln för ST-läkare i pediatrik är rabatterad för medlemmar i BLU. 900 SEK istället för ordinarie 6990 SEK.

Sedan starten 2015 har nästan 500 ST-läkare anmält sig till "Pediatrikcirkeln för ST-läkare".

Axplock ur en av utvärderingarna:

 

"Ett sånt bra initiativ!!"

 

"Jag tror väldigt starkt på detta upplägg."

 

"Lärorikt, kul, extra motivation till egen studietid."

 

"Får mig att ta ansvar för min reglebundna teoretiska utbildning."

 

"Enkelt, bra både för nya och för att repetera, roligt, lärorikt."

Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården - LIPUS

Lipus har granskat och godkänt denna konceptkurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180115)

Diskussionforumet är en viktig del av kursen. Här diskuterar vi aktuella kapitel, PM och frågor. Modererat av en specialist som svarar på dina frågor.

Kadi AB. Copyright @ All Rights Reserved. Vår personuppgiftspolicy